Nabídka služeb

základní kurzy cca 5 – 12 měsíců.

Výuka plavání může začít v každém věku, avšak toto je ta nejlepší doba začít s lekcemi plavání.
Rodiče jsou si více jistí při vzájemném styku se svým dítětem, které již plně ovládá šíjové svalstvo a má velký zájem o nové a vzrušující situace. Růst dítěte a jeho vývoj podmiňuje vhodnost zařazených prvků v lekcích plavání. Obecné mezníky pro tuto věkovou skupinu zahrnují: dítě poznává své jméno, obrací se za hlukem a známými hlasy pevně uchopuje předměty, sedí bez podpory, začíná se plazit a komunikuje pomocí gest. Nejdůležitějšími plaveckými cíly je naučit se ovládat dýchání, ponoření pod vodu a nechat dítě volně se držet na vodě bez polykání vody.

Během této fáze děti velmi intenzivně vnímají informace z jejich nového prostředí. Učení probíhá prostřednictvím dětských smyslů, takže povzbuzování zraku, sluchu, chuti, hmatu a čichu se stává životně důležité pro dětský vývoj. Dětská plavecká lekce skýtá perfektní příležitost pro povzbuzení jejich smyslů. Během lekce plavání budou dětské novorozenecké reflexy v plném rozmachu. Rodiče budou potěšeni, když uvidí během plavecké lekce své dítě spontálně reagovat na vodu kopáním a stříkáním.

V tomto období se dítě stává velmi pohyblivé. Zvládá plazení, chození, začíná běhat. Děti budou ve vodě plavat pomocí primitivních plaveckých pohybů, které se často podobají rybě, která sebou mrská nebo se pohybují tak, jako když se plazí po zemi. Tyto časté plavecké pokusy dovolují dítěti stávat se ve vodě více nezávislým a schopným bezpečně předvádět vodní dovednosti, jako je otáčet se pod vodou a dokonce se i vracet ke kraji bazénu.

Chápání děti se rovněž začíná zlepšovat. Mohou poslechnout na jednoduché pokyny a umí seskupovat předměty podle tvaru, barvy a velikosti. Toto narůstající chápání znamená, že pokud je dítě pravidelně vystaveno vodě při plavacích cvičeních a vodních hrách, začne si uvědomovat své hranice a získává respekt k vodě. Dohled dospělé osoby, v rozsahu délky paží, je nutný během všech vodních aktivit.