Nabídka služeb

pokračovací kurzy do 4 let

V tomto období jsou děti při plaveckých hodinách velmi pohyblivé. Zvládají chodit, běhat, skákat, házet a kopat do míče. Tato narůstající koordinace pohybů vede ke zdokonalování plaveckých dovedností. Děti nyní umí kombinovat pádlovací a kopací pohyby, které se používají při plavání, a tím se stávají efektivnější. Dítě bude rovněž schopné užívat dovednosti potřebné pro bezpečnost a přežití, jako je plavání jak v horizontální tak ve vertikální rovině.

Rodiče a instruktoři plavání si také všimnou sociálních a citových změn u dětí, když začínají hrát opravdové hry a zajímají se o vzájemný styk s jinými dětmi. Dítě projevuje silné přání hrát si samostatně v mělké vodě. Tato hra ve vodě je důležitá, aby naučila znát děti své hranice ve vodě a musí být vždy pod dohledem dospělého. Zatímco nezávislá hra je důležitá pro rozvoj lásky a respektu k vodě, k rozvoji plavecké schopnosti děti musí být opakovaně vystavovány cvičení základních plaveckých dovedností.

2 – 2,5 roků

Během tohoto období budete pozorovat nápadné změny ve vývoji plavání dítěte. Fyzicky děti zaznamenaly zlepšení v rovnováze a koordinaci. Sociálně se začnou zapojovat do hovorů a citově se stávají neobyčejně nezávislými. Děti v této věkové skupině jsou často nejvíce vzdorovité při učení plavání. To vyžaduje trpělivost, porozumění, odhodlanost a vtipnost od instruktorů plavání i rodičů.

Jestliže děti plavou pravidelně od kojeneckého věku, měli by se rodiče a učitelé plavání zaměřit na rozvoj správné polohy těla při plavání a dobrou techniku nohou pro prsa, kraul i znak. Pokud batole teprve seznamujete s vodou, klíčové je nespěchat a vystavovat je vodě pravidelně. Výuka plavání by měla být pozitivní zkušenost jak pro rodiče tak i pro dítě.

2,5 – 4 roky

Dětem tohoto věku se velmi daří při opakování a rutinním cvičení v plaveckých lekcích. Jelikož rozsah jejich koncentrace je omezen, je nutné, aby učení plaveckých činností bylo prováděno zábavnou formou, která je odměněna dětským zájmem. Během tohoto období si děti získávají přátele a dokonce si pamatují i jejich jména. Rodiče povzbuzují tyto vzájemné vztahy tím, že plavou ve skupince s jinými rodiči a dětmi. Instruktoři plavání používají plaveckých her a závodů jako pomoc při motivaci a zapojení dětí při učení plavání.

Nejdůležitějším cílem při učení plavání v této věkové skupině je zlepšení pohybu ve vodě pomocí paží a nohou a učení se nezávislosti v plavání a dýchání. Rozvíjením těchto plaveckých dovedností se děti stávají ve vodě zcela nezávislými a schopnými hrát si pod dohledem dospělých.