Nabídka služeb

po konzultaci s instruktorem 3 – 7 let – plavecký výcvik

V tomto věku se děti stávají, pokud se týká jejich plaveckých schopností velmi sebevědomé. Dokonce tak, že je důležité, aby rodiče a instruktoři plavání nepodceňovali hodnotu rodičovského zapojení a dohledu během lekcí plavání. Šikovné a emočně zralé děti plně adaptované na prostředí přecházejí do plaveckého výcviku, kde jsou ve vodě sami pouze s instruktorem plavání.
Děti jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. Umějí si v kolektivu nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se i kolektivně učit. Důležité je, aby děti byly zařazeny do plaveckých tříd podle jejich individuálních schopností. Toto stejnorodé seskupování plavců vytváří ideální prostředí pro učení plavání a vede k efektivnějšímu plaveckému výcviku. Základem ovšem zůstává neustálé opakování získaných dovedností a zařazování nových prvků na základě fyzické, sociální a emocionální potřeby dítěte v daném věku. Plavecké dýchání, záběrové dovednosti, rozvoj pocitu z vody, splývání ,skoky a pády do vody, zanoření a orientace pod vodou jsou důležité dovednosti pro nácvik jednotlivých plaveckých způsobů.